De Rollezengers

/De Rollezengers
De Rollezengers
 
Leden
André Hellofs
André Indesteege
Herman Roux
Jaak Dries
Jan Schrijvers
Jef Bollen
Jos Bobbaers
Jos Kerkhofs
Luc Vleugels
Roger Bijnens
Romain Gelders
Serge Hallaert
Willy Ballet
Genre
Stijl:

Nederlandstalig - Genker Dialect -
Muzikanten -
Willy Ballet: Accordeon - Jaak Dries: Trompet & Contrabas- Serge Hallaert: Viool - Jos Kerkhofs: Gitaar - Jan Schrijvers: Fluit
Arangementen : Luc Verhaeg , Jan Schrijvers, René Vastreels

Actief
De Rollezengers was actiefst in de jaren 1990
Oprichting
1993
Ontbinding
1999

Begin 1983 ontstond de zanggroep van De Rollezengers vanuit een vriendenkring, verbonden aan het gemeentelijk Feestcomité. De leden waren allemaal zeer bespraakt in het Genker dialect. Vanuit deze gedeelde vaardigheid zijn De Rollezengers op zoek gegaan naar oude Genkse volksliederen. Met een zestal zangers aangevuld met een orkest (accordeon, contrabas, gitaar en viool) hielden ze vanaf toen wekelijkse repetities; de formule sloeg aan!

Al snel traden ze gemiddeld dertig keer per jaar op bij allerlei activiteiten: gouden bruiloften, buurtfeesten, verenigingsfeesten, zondagsmarkten, revues, Swing-in-Genk… Frontman Roger Bijnens praatte in zijn bekende stijl de liederen aan mekaar.

In hun gloriedagen kende de groep zelfs een drietal Genker Avonden die telkens minstens tweeduizend toeschouwers lokten, waarbij ook telkens een ‘Genkenaar van het Jaar’ werd genomineerd.

Ter erkenning van hun jarenlange inspanningen en verdiensten werden de nodige fondsen verzameld voor de oprichting van het beeld ‘De Rollezenger’. Op 2 juli 1988 werd het beeld ingehuldigd op de markt. Het verwijst naar de echte Rollezengers die op de markten optraden en rampen en tegenspoed bezongen. De groep bracht ook nog een LP (Vèè kiehke trèg. veerout) en een Cd (Ongeplógd) uit.

In 1999 stopte de groep met optreden. In 2008 echter hebben De Rollezengers hun misliederen, waarmee ze vooral de 1-meiviering opluisterden, op Cd gezet: “As zènge dobbel beeën es”. Deze Cd in een oplage van 400 ging nog steeds als zoete broodjes van de hand, wat eens te meer aantoonde dat De Rollezengers nog heel erg levend zijn in de harten van vele Genkenaren.

Discografie
LP : De Rollezengers - Vee kieke treg...verout
CD : As Zenge Dobbel Beeen es
CD : Ongeplogd
2019-11-20T21:10:00+00:00